Chính sách bảo mật thông tin

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website thegioihoadep.vn được phát triển bởi cộng đồng Thế Giới Hoa Đẹp. Chúng tôi tôn trọng và cam kết bảo mật tất cả những thông tin riêng tư của quý đọc giả.

Để hiểu hơn về chính sách bảo mật, quý đọc giả vui lòng đọc bản chính sách bảo mật của chúng tôi dưới đây nhằm bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Mục đích và phạm vi thu thập

Thu thập dữ liệu trên website Thegioihoadep.vn bao gồm những thông tin như email cá nhân, điện thoại, địa chỉ của đọc giả, người dùng. Đây là những thông tin mà Thế Giới Hoa Đẹp cần quý vị đọc giả cung cấp để liên hệ, trao đổi trong những trường hợp cần thiết, nhằm xây dựng giá trị cho người dùng.

Trong quá thu thập thông tin, chúng tôi chỉ lưu giữ những thông tin về tài khoản người dùng như tên, email, điện thoại, địa chỉ, thông tin về tài khoản khoản ngân hàng không được chúng tôi giữ.

Dựa trên những gì chúng tôi cung cấp ở trên, quý đọc giả vui lòng chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật thông tin của mình khi đăng ký tài khoản và hoạt động trên web. Những thông cá nhân quan trọng, quý độc giả cần bảo mật cẩn thận.

Những trường hợp cần hỗ trợ, quý đọc giả có thể liên hệ đến ban quản trị website để được giúp đỡ. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích quý đọc giả thông báo đến quản trị website các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký của bên thứ ba để có biện pháp xử lý phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website Thegioihoadep.vn sử dụng thông tin quý đọc giả với những mục đích sau:

Cung cấp những thông tin hữu ích đến người dùng.

Gửi email tiếp thị đến người dùng, giới thiệu những chương trình mà chúng tôi cung cấp.

Phòng tránh những hành vi phá hoại tài khoản của người dùng và những hoạt động giả mạo khác.

Liên hệ và trao đổi với người dùng trong trường hợp cần thiết.

Chúng tôi cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hành vi vi phạm nào đó của khách hàng.

Bảo mật thông tin người dùng

Thông tin cá nhân của người dùng trên website thegioihoadep.vn được chúng tôi cam kết bảo mật theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Việc chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin của khách hàng được chúng tôi thực hiện chỉ khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường liên quan đến pháp luật.

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân để chuyển giao hay cung cấp cho bên thứ 3 nào khi không có sự đồng ý của người dùng.

Quyền lợi người dùng

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của mình mà không mất phí.

Bất cứ lúc nào người dùng cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hay một số vấn đề khác nằm trong chính sách bảo mật của chúng tôi.